[Trondheim] Kurs i høst: Clojure 16. oktober. Epost - programmering og drift 6. november.

Gunnar René Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Sep 21 15:03:43 CEST 2012


Hei,

Det blir kurs om Clojure 16. oktober kl 18:15 ved pir (Jean Niklas  
L'orange)

Cloujure er en slags Lisp som kjører oppå en Java Virtual Machine.


Det blir kurs om epost-drift og epost-programmering den 6. november kl  
18:15 ved (Hanne Moa)


Vi trenger også noen som kan være med Alxandr å holde et kurs om  
knockoutjs. Denne personen trenger IKKE å være god på kockout, men må  
kunne programmere "javascript".


More information about the Trondheim mailing list