[Trondheim] Generalforsamling i Nettverksgruppa 3. mai 2019 kl 17:30

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Apr 12 14:43:59 CEST 2019


Det blir Generalsforsamling i Nettverksgruppa 3. mai 2019 kl 17:30 på Gløshaugen, mest sannsynlig i EL3 (Gamle elektro)

Etterpå kan vi gå på Nerdepizza og ha det litt sosialt

Dette sier NVGs grunnregler og formål om generalforsamlingen:

2.2 Generalforsamling

  Generalforsamlinga er NVGs høyeste organ. Alle medlemmer av NVG har
  rett til å møte til generalforsamling.

  Generalforsamling skal avholdes hvert semester.

  Generalforsamlinga skal annonseres med minst tre ukers varsel.

  Saksliste med saksinformasjon skal være tilgjengelig minst 1 uke før
  generalforsamlinga.

  Det kreves mer enn 50% oppslutning blant de fremmøtte medlemmer for å
  fatte vedtak på generalforsamlinga.

  Styre og kasserer skal presentere regnskap og budsjett for
  generalforsamlinga. Generalforsamlinga godkjenner disse.

  Alle NVGs medlemmer kan fremme saker til generalforsamlinga. Disse må
  være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlinga.

  Medlemmer kan forhåndsstemme. Forhåndsstemme må være skriftlig, og må
  være styret i hende senest to dager før generalforsamlinga.

  Forhåndsstemme teller ved stemmetelling for den enkelte sak som om
  forhåndsstemmende medlem er til stede.

  Generalforsamlinga er eneste organ som kan endre NVGs reglementer.


More information about the Trondheim mailing list