[Trondheim] Generalforsamling i Nettverksgruppa 3. mai 2019 kl 17:30

Gunnar Rene ěie gunnarre at nvg.ntnu.no
Sat Apr 27 08:39:26 CEST 2019


Saksliste til Generalforsamling i Nettverksgruppa 3. mai 2019 kl 17:30:

Saksliste:
1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3: Styret informerer.
4: Godkjenning av regnskap og budsjett
5: Valg styre og valgkomitÚ
6: Livstidsmedlemsskap:
- Nytt punkt i "Medlemskontingent og tjenester i NVG":
"1.4: Livstidsmedlemsskap
For 2048 kr er kontingent betalt for resten av livet. Bel°pet blir ikke 
tilbakef°rt ved utmelding eller eksklusjon. Ingen fratrekk nevnt i andre 
punkter kan anvendes."


More information about the Trondheim mailing list