[Trondheim] Saksliste til generalforsamling i Nettverksgruppa 15. november 2019 kl 17:30 i EL4

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Wed Nov 13 19:48:19 CET 2019


Sted for generalforsamling i Nettverksgruppa 15. november 2019 kl 17:30 
blir EL4 i Elektrobygget

Saksliste:
1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3: Styret informerer.
4: Godkjenning av regnskap og budsjett

Vennlig hilsen
Gunnar René Øie


More information about the Trondheim mailing list