[Trondheim] Saksliste til generalforsamling i Nettverksgruppa 15. november 2019 kl 17:30 i EL4

David Kaasen kaasen at nvg.ntnu.no
Thu Nov 14 19:23:39 CET 2019


Hei!

On Wed, 13 Nov 2019, Gunnar Rene Øie wrote:

> Saksliste:
> 1: Valg av ordstyrer og referent
> 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
> 3: Styret informerer.
> 4: Godkjenning av regnskap og budsjett

Det skal vel være et punkt til:

5: Valg av leder og styre

Kan også nevne at det blir nerdepizza etterpå, for den som vil (hos 
Peppes i Kjøpmannsgaten).

Hilsen David.


More information about the Trondheim mailing list