[Trondheim] Saksliste til generalforsamling i Nettverksgruppa 15. november 2019 kl 17:30 i EL4

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 15 14:28:24 CET 2019


On Wed, 13 Nov 2019, Gunnar Rene Øie wrote:

> 4: Godkjenning av regnskap og budsjett

Her er regnskap så langt sammenlignet med budsjettet. Foreslår å 
avskrive fordringene til 0 kr. Se også 
PDF-vedlegg.

Regnskap for:  Nettverksgruppa
Periode:    2019
             Utgangspunk: Beholdning konti pr:
             01.01.2019   15.11.2019

Inntekter        Regnskap    Inntekter        Budsjett
3100 Medlemskontingent 6 498,00    3100 Medlemskontingent 12 000,00
3450 Sponsormidler   0,00      3450 Sponsormidler
3900 Diskplass 0,00          3900 Diskplass     2 000,00
8000 Renteinntekter   0,00      8000 Renteinntekter   50,00
8300 Andre inntekter  0,00      8300 Andre inntekter
     Sum       6 498,00        Sum       14 050,00

Utgifter        Utgifter
4000 Varekjøp      12 282,97    4000 Varekjøp      30 000,00
7350 Kurs og sosialt  1 928,70    7350 Kurs og sosialt  10 000,00
8150 Bankgebyrer    479,88     8150 Bankgebyrer    800,00
8300 Andre utgifter   0,00      8300 Andre utgifter   1 000,00
8400 Ekstraordinære utgifter  0,00  8400 Ekstraordinære utgifter
     Sum       14 691,55        Sum       41 800,00

Resultat        -8 193,55                -27 750,00

Balanse         Ved periodens start   Ved periodens slutt 
Differanse
1900 Postbank konto   65 856,20        57 662,65 
-8 193,55
1905 Vipps saldo    0,00          0,00 
0,00
1950 Penger i kassen  700,00         700,00 
0,00
2400 Gjeld til andre  0,00          0,00 
0,00
1500 Fordringer     2 328,00        2 328,00 
0,00

Totalbalanse:      60690,65
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Regnskap NVG 2019 per 15.11.2019.pdf
Type: application/pdf
Size: 44296 bytes
Desc: Regnskap NVG 2019 per 15.11.2019
URL: <https://nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20191115/baff830d/attachment-0001.pdf>


More information about the Trondheim mailing list