[Trondheim] Saksliste til generalforsamling 27. november. Re: Generalsforsamling i Nettverksgruppa 27. november 2020 kl 17:00

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Fri Nov 27 15:14:23 CET 2020


> 5: Godkjenning av regnskap og budsjett
> 	Lenke til regnskap og forslag til budsjett kommer.

Regnskap 2019:
http://gunnarre.nvg.org/nvg/regnskap/regnskap_2019.png

Regnskap 2020: 
http://gunnarre.nvg.org/nvg/regnskap/regnskap_2020_saa_langt.png

Budsjett: Foreslår samme budsjett neste år som i år


More information about the Trondheim mailing list