[Trondheim] Saksliste til generalforsamling 27. november. Re: Generalsforsamling i Nettverksgruppa 27. november 2020 kl 17:00

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Nov 26 17:27:38 CET 2020


Saksliste til generalforsamling i Nettverksgruppa (NVG) 27. november, med 
saksgrunnlag:

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Rapport fra styret

4: Tilgang til rom for gjester fra Programvareverkstedet
 	Styret har dialog med Programvareverkstedet (PVV) om å gjensidig
 	gi våre respektive medlemmer adgang til terminalrommene, og også å
 	he en felles "kiosk"-løsning. Dette med forutsetning at man følger
 	ordensregler der man er.

 	Det er ikke akuelt å gi brukerkonto på maskiner til dem
 	som ikke er medlemmer i NVG, med unntak av kiosk-løsningen.

 	Ordningen tas opp til vurdering av styret, og det foreslås ingen
 	vedtektsendringer i denne forbindelse.

5: Godkjenning av regnskap og budsjett
 	Lenke til regnskap og forslag til budsjett kommer.

6: Valg av leder og styre


More information about the Trondheim mailing list