[Trondheim] Saksliste og rom for genfors. Re: Generalforsamling i Nettverksgruppa 16. desember kl 17:00

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Thu Dec 9 15:41:39 CET 2021


Det blir Generalforsamling i Nettverksgruppa 16. desember kl 17:00.

Sted: EL1 i Gamle Elektro (Gløshaugen)

Saksliste:

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  3. Endring i grunnregler 2.2. om generalforsamling: Bytte ut forhåndsstemme med fullmakt.
  4. Endring i grunnregler 2.2. om generalforsamling: Videosamtale
  5. Endring i grunnregler 3.1 om tidligere ansatte og studenter
  6. Endring i reglement for privat-maskiner: Styrets og drifts tilgang
  7. Endring i reglement for privat-maskiner: Godkjenning
  8. Rapport fra styret
  9. Budsjett og regnskap
  10. Valg av leder og styre

Saksgrunnlag og forslag vedlagt som PDF og også tilgjengelig her: 
https://www.nvg.ntnu.no/images/f/f6/Nvg_gf_20211216_saksliste.pdf

Etter generalforsamlingen blir det juleavslutning med film, NVG-burger, og 
annet julegodt.

Se punkt 2.2 i Om NVG/Regler/Nettverksgruppas grunnregler og formål for 
regler for Generalforsamling.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Nvg_gf_20211216_saksliste.pdf
Type: application/pdf
Size: 31076 bytes
Desc: Saksliste, forslag og grunnlag
URL: <https://nvg.ntnu.no/pipermail/trondheim/attachments/20211209/6ce870c3/attachment-0001.pdf>


More information about the Trondheim mailing list