[Trondheim] Generalforsamling i Nettverksgruppa (NVG) 5. desember kl 18:00

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Tue Nov 15 10:37:54 CET 2022


Hei,

Det blir generalforsamling i Nettverksgruppa (NVG) den 5. desember kl 
18:00

Vi kommer tilbake med hvliket rom det blir på. Det er også mulig å delta 
via nett (lenke kommer).

Faste saker er rapport fra styret, budsjett, regnskap og valg.
Saker må meldes til styret (f.eks. som svar på denne) innen to uker før.
Saksliste og saksgrunnlag fra styret vil foreligge minst en uke før.

Vennlig hilsen
Gunnar René Øie


More information about the Trondheim mailing list