[Trondheim] Saksliste og rom Re: Generalforsamling i Nettverksgruppa (NVG) 5. desember kl 18:00

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Mon Nov 28 23:49:46 CET 2022


Hei,

Takk til Elin og David for bestilling av rom:

Tid: 5. desember kl 18:00.
Sted: B1 i Berg-bygget (Gløshaugen). Det blir også mulig å delta på nett - 
lenke blir lagt ut på nettsiden.

Saksliste:

   1. Valg av ordstyrer og referent
    2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
    3. Rapport fra styret
    4. Budsjett og regnskap
    5. Valg av leder og styre

Vennlig hilsen
Gunnar René Øie


More information about the Trondheim mailing list