[Trondheim] Generalforsamling i Nettverksgruppa 23. mai 2023 kl 17:00

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Tue May 2 23:47:54 CEST 2023


Hei,

Det blir generalforsamling i Nettverksgruppa 23. mai 2023 kl 17:00.
Rom (på Gløshaugen) og saksliste blir annonsert når det er på plass.
Hvis noen har forslag til saker ut over rapport fra styret, budsjett, 
regnskap og valg, kan de sendes til styret.

Vennlig hilsen
Gunnar René Øie
Leder, NVG


More information about the Trondheim mailing list