[Trondheim] Saksliste og rom B22 Re: Generalforsamling i Nettverksgruppa 23. mai 2023 kl 17:00

Gunnar Rene Øie gunnarre at nvg.ntnu.no
Wed May 17 00:04:04 CEST 2023


Rommet blir B22 på Berg-bygget på Gløshaugen. Det går også an å bli med på 
nettmøte. Lenke kommer på hjemmesiden.

1: Valg av ordstyrer og referent
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3: Rapport fra styret
4: Godkjenning av regnskap og budsjett
5: Regelendring:

Nettverksgruppas grunnregler og formål pkt. 2.3
-   Styret består av seks medlemmer. Generalforsamlinga kan vedta å utvide
+   Styret består av fem medlemmer. Generalforsamlinga kan vedta å utvide

6: Valg av styre

Vennlig hilsen
Gunnar René Øie
Leder, NVG

On Tue, 2 May 2023, Gunnar Rene Øie wrote:

> Hei,
>
> Det blir generalforsamling i Nettverksgruppa 23. mai 2023 kl 17:00.
> Rom (på Gløshaugen) og saksliste blir annonsert når det er på plass.
> Hvis noen har forslag til saker ut over rapport fra styret, budsjett, 
> regnskap og valg, kan de sendes til styret.
>
> Vennlig hilsen
> Gunnar René Øie
> Leder, NVG


More information about the Trondheim mailing list